język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2006

11.04.2006

Temat
Znaczny pakiet akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2006 r. otrzymał od PTE PZU S.A. pisemne zawiadomienie. Treść zawiadomienia przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zal RB 10 2006

Marki
Facebook Instagram