język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2018

22.06.2018

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.:

  1. Castelli Polska sp. z o.o. – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 2.815.213, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 83,31%, udział w ogólnej liczbie głosów – 67,03%,
  2. ROCKBRIDGE Subfundusz Selektywny – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 347 397, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 10,28%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,27%.
Brands
Facebook Instagram