język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2016

13.05.2016

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 czerwca 2016 roku, o godzinie 10:00 w Hotelu ComfortBiznes Pruszków przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał na ZWZ,
- formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ North Coast S.A.

Formularze - Projekt uchwał ZWZ North Coast S.A.

Brands
Facebook Instagram