język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 34/2015

03.07.2015

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.:

1) Castelli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - liczba głosów na walnym zgromadzeniu - 2.815.213, udział w głosach na walnym zgromadzeniu - 77,72% (78,15% po opuszczeniu Walnego Zgromadzenia przez Pana Krzysztofa Plisko), udział w ogólnej liczbie głosów - 67,03%,

2) BPH Subfundusz Selektywny - liczba głosów na walnym zgromadzeniu - 244 152, udział w głosach na walnym zgromadzeniu - 6,74% (6,78% po opuszczeniu Walnego Zgromadzenia przez Pana Krzysztofa Plisko), udział w ogólnej liczbie głosów - 5,81%.

Brands
Facebook Instagram