język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 33/2017

30.11.2017

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku powołało do Zarządu Spółki:

  1. Pana Luigi Del Monaco - na Prezesa Zarządu Spółki,
  2. Pana Alberto Scibona - na Członka Zarządu Spółki,
  3. Pana Macieja Stróżyk - na Członka Zarządu Spółki.

W załączeniu przedstawiamy życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu.

Życiorys członkowie zarządu

Brands
Facebook Instagram