język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 32/2015

01.07.2015

Temat: Powołanie osób zarządzających i nadzorujących

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku powołało:

1.do Zarządu Spółki:

a) Pana Luigi Fici - na funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

b) Pana Daniele Zoni - na funkcję Członka Zarządu Spółki,

c) Pana Silvano Fiocco - na funkcję Członka Zarządu Spółki.

2.do Rady Nadzorczej Spółki:

a) Pana Aleksandra Jerzego Mokrzyckiego,

b) Pana Grzegorza Spuz -Szpos,

c) Pana Piotra Kocik,

d) Panią Martę Smołcha,

e) Pana Tommaso Cibrario.

Pan Luigi Fici:

Pan Luigi Fici jest profesorem zwyczajnym w zakresie Biznesu i Administracji na Università della Tuscia di Viterbo.

Pan Luigi Fici był zatrudniony bądź był członkiem organów w następujących podmiotach:

- Prezydent Rad Nadzorczych "collegio sindacale": Aeroporto di Firenze (2003-2013); Anci Nazionale (2004-2009); Fondazione di diritto privato Cittaila - Anci; Casa S.p.A. (comune di Firenze)

- Członek Rad Nadzorczych: Banco di Lucca (2010-2011); ASL 10 Firenze (2006-2009); Qualita`e Servizi (2008-2011); Consorzio Etruria (2008-2011); Metropolis Spa (2011-2014)

- Członek Zarządu (Consigliere di Amministrazione) Toscana Energia S.p.A. (2006-2009); Bassilichi Spa (2006-2012); MPS Venutre S.g.r. (2006-2010): Eco Eridana S.p.A. (2011-2013); Daimont S.p.A. (2006 -2010)

- Prezes Zarządu Coestra S.p.A. (2011-2013)

- Od 2011 - Prezes Zarządu Alival S.p.A.

- Od grudnia 2014 Nuova Castelli Dyrektor Generalny (Amministratore Delegato) i Prezes Zarządu (od lutego 2015)

Po powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Pan Luigi Fici pełni funkcje w większości spółek wchodzących w skład Grupy Nuova Castelli.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Luigi Fici:

- nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczy on w spółce prowadzącej działalności konkurencyjną wobec Spółki,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Pan Daniele Zoni:

Pan Daniele Zoni posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet w Parmie na kierunku Bankowość i Finanse.

Pan Daniele Zoni był zatrudniony bądź był członkiem organów w następujących podmiotach:

- w latach 2003 - 2004 ERNST & YOUNG jako Młodszy analityk

- w latach 2004 - 2005 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA jako Analityk

- w latach 2005 - 2008 BARILLA jako Menadżer ds. akwizycji i przejęć

- w latach 2008 - 2014 Sofipa Sgr / Synergo Sgr jako Menadżer ds. inwestycji

W czasie pracy dla Sofipa Sgr / Synergo Sgr pełnił funkcje Członka Zarządu w FinTyre S.p.A, IP Cleaning S.p.A., Byte Software House S.p.A. and Roen Est S.p.A.

- od roku 2014 Nuova Castelli S.p.A. jako Menadżer ds. akwizycji i przejęć oraz rozwoju biznesu

- od roku 2014 Członek Zarządu Castelli Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Daniele Zoni:

- nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczy on w spółce prowadzącej działalności konkurencyjną wobec Spółki,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Pan Silvano Fiocco:

Pan Silvano Fiocco przed rozpoczęciem pracy dla Spółki oraz w trakcie pracy dla Spółki, był zatrudniony bądź był członkiem organów w następujących podmiotach:

- w latach 1978-1980 - Societa'Bellardi, Venezia, jako Pracownik Administracyjny,

- w latach 1981-1986 - Coin/Oviesse, Venezia, jako Dyrektor Filii,

- w latach 1986-2000 - Mazzorato Abbigliamento, Padova, jako Dyrektor Sprzedaży,

- w latach 1994-1996 - JU-MORI Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, jako udziałowiec,

- w latach 1994-1996 - RADKON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako członek Zarządu,

- w latach 2000-2001 - Eger, Noale (Ve), jako Dyrektor Handlowy,

- w latach 2001-2004 - User Logistica, Padova, jako Konsultant Działu Sprzedaży.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Silvano Fiocco:

- nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczy on w spółce prowadzącej działalności konkurencyjną wobec Spółki,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Pan Aleksander Mokrzycki

Życiorys Pana Aleksandra Mokrzyckiego znajduje się w załączeniu. Ponadto złożył on oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Spółka nie posiada informacji o wpisaniu Pana Aleksandra Mokrzyckiego do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Spółka jest w trakcie pozyskiwania informacji o: wykształceniu i przebiegu kariery zawodowej, innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, działalności konkurencyjnej oraz wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS Pana Grzegorza Spuz -Szpos, Pana Piotra Kocik, Pani Marty Smołcha, Pana Tommaso Cibrario. Niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji Spółka o nich poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Życiorys zawodowy Pana Aleksandra Mokrzyckiego

Brands
Facebook Instagram