język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2018

25.05.2018

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki NORTHCOAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 22 czerwca 2018 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

  • ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
  • projekty uchwał na ZWZ,
  • formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Brands
Facebook Instagram