język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2017

21.11.2017

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) niniejszym informuje o znaczącym spadku zamówień handlowych w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie („Latteria Tinis”).

Z analizy okresowych raportów z działalności spółki przekazywanych Emitentowi przez Latteria Tinis wynika, że we wrześniu i październiku 2017 r. wysokość przychodów ze sprzedaży produktów Latteria Tinis spadła średnio o 22 % w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Było to spowodowane znaczącym spadkiem zamówień handlowych od głównego odbiorcy produktów Latteria Tinis na rynku włoskim.

Zarząd Latteria Tinis ocenia, iż prawdopodobnym jest, że ten stan może utrzymać się w następnych miesiącach, do czasu pozyskania nowych odbiorców towarów produkowanych przez Latteria Tinis.

W ocenie Emitenta, powyższe okoliczności spowodują znaczące obniżenie rentowności działalności Latteria Tinis do czasu pozyskania nowych odbiorców towarów produkowanych przez Latteria Tinis, którzy zrekompensują utracone wolumeny produkcyjne, mogą również spowodować problemy z płynnością w Latteria Tinis.

Emitent posiada 50 % udziałów w spółce Latteria Tinis, która podlega pełnej konsolidacji na potrzeby sporządzenia przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Brands
Facebook Instagram