język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 26/2017

31.10.2017

Zarząd Spółki NORTHCOAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art.399 § 1 i art 398 w zw. z art. 400 § 1-3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 30 listopada 2017 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3 Maja 8.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

  • ogłoszenie o zwołaniu NWZA,
  • projekty uchwał na NWZA,
  • formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. z NWZA.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał na NWZA

Brands
Facebook Instagram