język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2017

20.10.2017

Zarząd North Coast S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu 20 października 2017 r., Rada Nadzorcza North Coast S.A. działając na podstawie art. 128 ust 1. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powołała Komitet Audytu, w skład którego powołani zostali:

Pan Grzegorz Spuz-Szpos - Przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Michał Bartkowiak - Członek Komitetu Audytu
Pan Tommaso Cibrario - Członek Komitetu Audytu

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U. z 2017 r. poz. 1089) tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Brands
Facebook Instagram