język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2015

21.05.2015

Temat:
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie podpisane aneksy do umów kredytowych dotyczących funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (1,5 mln PLN) oraz kredytu zaliczka (3,5 mln PLN) u Emitenta oraz funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (9 mln PLN) oraz kredytu zaliczka (2 mln EUR) w spółce zależnej od Emitenta - Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksów wydłużony został okres wykorzystania kredytów na dotychczasowych warunkach do dnia 31 maja 2015 r.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Brands
Facebook Instagram