język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2017K

17.08.2017

Zarząd Spółki North Coast S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki opublikowanym w dniu 17 sierpnia 2017 r.- raport bieżący nr 18/2017 wystąpiła pomyłka w postaci błędnego oznaczenia numeru raportu tj. nr 18/2017 podczas gdy w/w raport powinien być oznaczony numerem 19/2017. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 20/2017.

Brands
Facebook Instagram