język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2017

14.08.2017

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie "Emitent" informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017r. otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 lit a oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Zmiana stanu posiadania NC

Brands
Facebook Instagram