język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2017

19.06.2017

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r.:

  1. Castelli Polska sp. z o.o. – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 2.815.213, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 82,21%, udział w ogólnej liczbie głosów – 67,03%,
  2. BPH Subfundusz Selektywny – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 347 397, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 10,14%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,27%.
Brands
Facebook Instagram