język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 4 / 2017

15.02.2017
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 3 / 2017

10.02.2017
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.
Read more

Raport bieżący 2 / 2017

27.01.2017
Informacja o terminach raportów okresowych w 2017 r.
Read more

Raport bieżący 1 / 2017

11.01.2017
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.
Read more

Raport bieżący 24 / 2016

30.12.2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more

Raport bieżący 23 / 2016

28.12.2016
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Read more

Raport bieżący 22 / 2016

01.12.2016
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Read more

Raport bieżący 21 / 2016

30.09.2016
Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej
Read more
Brands