język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 18 / 2017K

17.08.2017
Korekta numeru raportu bieżącego numer 18/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Read more

Raport bieżący 18 / 2017

17.08.2017
Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 18 / 2017

14.08.2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more

Raport bieżący 17 / 2017

11.08.2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Read more

Raport bieżący 16 / 2017

27.07.2017
Wykonanie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 15 / 2017

07.07.2017
Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 14 / 2017

30.06.2017
Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 13 / 2017

22.06.2017
Aneks do umowy zastawu rejestrowego.
Read more
Brands