język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 27 / 2017

17.11.2017
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.
Read more

Raport bieżący 26 / 2017

31.10.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Read more

Raport bieżący 25 / 2017

26.10.2017
Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki North Coast S.A.
Read more

Raport bieżący 24 / 2017

20.10.2017
Powołanie Komitetu Audytu.
Read more

Raport bieżący 23 / 2017

29.09.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 września 2017 r.
Read more

Raport bieżący 22 / 2017

29.09.2017
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 21 / 2017

31.08.2017
Stanowisko Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.
Read more

Raport bieżący 20 / 2017

30.08.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Read more
Brands