język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 29 / 2015

01.07.2015
Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 28 / 2015

01.07.2015
Zmiany statutu spółki
Read more

Raport bieżący 27 / 2015

01.07.2015
Rezygnacja osoby zarządzającej
Read more

Raport bieżący 26 / 2015

24.06.2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Read more

Raport bieżący 25 / 2015

17.06.2015
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Read more

Raport bieżący 24 / 2015

11.06.2015
Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu
Read more

Raport bieżący 23 / 2015

11.06.2015
Umowa i aneksy do umów kredytowych
Read more

Raport bieżący 22 / 2015

03.06.2015
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Read more
Brands