język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 36 / 2015 k

13.07.2015
Korekta numeru raportu bieżącego numer 36/25 z dnia 13 lipca 2015 r.
Read more

Raport bieżący 36 / 25

13.07.2015
Aneks do umowy kredytowej
Read more

Raport bieżący 35 / 2015

10.07.2015
Uzupełnienie raportu nr 32/2015 w sprawie powołania osób zarządzających i nadzorujących.
Read more

Raport bieżący 34 / 2015

03.07.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.
Read more

Raport bieżący 33 / 2015

02.07.2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Read more

Raport bieżący 32 / 2015

01.07.2015
Powołanie osób zarządzających i nadzorujących
Read more

Raport bieżący 31 / 2015

01.07.2015
Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia
Read more

Raport bieżący 30 / 2015

01.07.2015
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Read more
Brands