język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 24 / 2016

30.12.2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more

Raport bieżący 23 / 2016

28.12.2016
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Read more

Raport bieżący 22 / 2016

01.12.2016
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Read more

Raport bieżący 21 / 2016

30.09.2016
Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej
Read more

Raport bieżący 20 / 2016

16.09.2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Read more

Raport bieżący 19 / 2016

06.09.2016
Wpis hipoteki w księdze wieczystej
Read more

Raport bieżący 18 / 2016

06.09.2016
Dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej
Read more

Raport bieżący 17 / 2016

06.07.2016
Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności
Read more
Brands
Facebook Instagram