język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 8 / 2017

05.06.2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
Read more

Raport bieżący 7 / 2017

31.05.2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
Read more

Raport bieżący 6 / 2017

29.05.2017
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 5 / 2017

24.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Read more

Raport bieżący 4 / 2017

15.02.2017
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 3 / 2017

10.02.2017
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.
Read more

Raport bieżący 2 / 2017

27.01.2017
Informacja o terminach raportów okresowych w 2017 r.
Read more

Raport bieżący 1 / 2017

11.01.2017
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.
Read more
Brands
Facebook Instagram