język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 16 / 2017

27.07.2017
Wykonanie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 15 / 2017

07.07.2017
Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 14 / 2017

30.06.2017
Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej.
Read more

Raport bieżący 13 / 2017

22.06.2017
Aneks do umowy zastawu rejestrowego.
Read more

Raport bieżący 12 / 2017

21.06.2017
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną.
Read more

Raport bieżący 11 / 2017

21.06.2017
Aneks do umowy kredytowej.
Read more

Raport bieżący 10 / 2017

19.06.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r.
Read more

Raport bieżący 9 / 2017

19.06.2017
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
Read more
Brands
Facebook Instagram