język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 6 / 2019

15.05.2019
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more

Raport bieżący 5 / 2019

26.04.2019
Negocjacje z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 4 / 2019

26.04.2019
Informacja o zmianie terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Read more

Raport bieżący 3 / 2019

27.03.2019
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Read more

Raport bieżący 2 / 2019

15.03.2019
Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 1 / 2019

25.01.2019
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.
Read more

Raport bieżący 11 / 2018

30.08.2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Read more

Raport bieżący 10 / 2018

30.08.2018
Powołanie Komitetu Audytu
Read more
Brands