język angielski język polski
Northcoast

Current reports

Raport bieżący 6 / 2019

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more

Raport bieżący 5 / 2019

Negocjacje z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 4 / 2019

Informacja o zmianie terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Read more

Raport bieżący 3 / 2019

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Read more

Raport bieżący 2 / 2019

Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 1 / 2019

Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.
Read more

Raport bieżący 11 / 2018

30.08.2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Read more

Raport bieżący 10 / 2018

30.08.2018
Powołanie Komitetu Audytu
Read more
Brands