język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Current reports

Raport bieżący 34 / 2020

23.09.2020
Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Read more

Raport bieżący 33 / 2020

20.09.2020
Przekroczenie poziomu 15% obrotów z Jeronimo Martins Polska S.A.
Read more

Raport bieżący 32 / 2020

16.09.2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Read more

Raport bieżący 31 / 2020

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze w 2020 roku
Read more

Raport bieżący 30 / 2020

28.07.2020
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Read more

Raport bieżący 29 / 2020

22.07.2019
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Read more

Raport bieżący 28 / 2020

03.07.2020
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Read more

Raport bieżący 27 / 2020

03.07.2020
Aneks do umowy kredytowej
Read more
Brands
Facebook Instagram