język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Komunikat dotyczący rozsyłania fałszywych wiadomości

OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI WIADOMOŚCIAMI E-MAIL
ROZSYŁANYMI W IMIENIU NORTH COAST S.A.

 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od użytkowników poczty elektronicznej zgłoszenia, że otrzymują oni e-maile, w których stopce widnieje nasza firma (tj. North Coast) wraz z linkiem do faktury, z których wysłaniem jednak Spółka nie ma nic wspólnego.

Fałszywa wiadomość, w której stopce widnieje firma North Coast zawiera link z oprogramowaniem, którego otworzenie może powodować zainfekowanie komputera, a w konsekwencji może powodować wyłudzenie m.in. danych osobowych lub danych uwierzytelniających do kont bankowych. Wiadomości te nie są wysyłane z naszej domeny.

Informujemy, że North Coast S.A. nie ma z tą korespondencją nic wspólnego. Spółka podjęła również odpowiednie kroki, aby ustrzec Klientów przed atakiem oraz zawiadomić odpowiednie organy ścigania.

Prosimy o zwrócenie uwagi na otrzymywane wiadomości i zachowanie środków ostrożności takich jak:

  • zachowanie czujności w przypadku wiadomości od nieznanych nadawców;
  • uważne przeczytanie treści maila – oraz w przypadku wątpliwości– porównanie jej z innymi mailami od tego samego nadawcy;
  • zachowanie czujności w przypadku wiadomości w jakikolwiek sposób związanych z kwestiami finansowymi;
  • przed kliknięciem w link należy sprawdzić, dokąd prowadzi – jeśli odsyła do formularza, w którym trzeba podać ważne dane – należy zachować ostrożność oraz nie otwierać załączników budzących wątpliwości.

 

Przypominamy, że North Coast S.A. nigdy nie przesyła faktur w postaci linków zawartych w treści e-mail. 

Jeszcze raz zachęcamy do dokładnego czytania wiadomości i uważnego otwierania plików.

Przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości sugerującej, że jej nadawcą jest North Coast S.A., prosimy o przesłanie informacji na adres: sekretariat|northcoast.com.pl| |sekretariat|northcoast.com.pl   lub o zawiadomienie organów ścigania.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Marki
Facebook Instagram