język angielski język polski
Northcoast

Reports

Raport bieżący 14 / 2019

30.05.2019
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Read more

Raport bieżący 13 / 2019

30.05.2019
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Read more

Raport bieżący 12 / 2019

30.05.2019
Aneks do umowy kredytowej
Read more

Raport bieżący 11 / 2019

30.05.2019
Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
Read more

Raport bieżący 10 / 2019

29.05.2019
Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 9 / 2019

20.05.2019
Zgoda Rady Nadzorczej na realizację transakcji dotyczącej nabycia udziałów Latteria - Tinis Sp. z o.o.
Read more

Raport bieżący 8 / 2019

16.05.2019
Powiadomienie o transakcji otrzymane od członka Rady Nadzorczej
Read more

Raport bieżący 7 / 2019

16.05.2019
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Read more
Brands