język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Reports

Raport bieżący 28 / 2020

03.07.2020
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Read more

Raport bieżący 27 / 2020

03.07.2020
Aneks do umowy kredytowej
Read more

Raport bieżący 26 / 2020

03.07.2020
Nabycie akcji przez Lactalis Polska Sp. z o.o. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o przekroczeniu 10% i 90% ogólnej liczby głosów w spółce
Read more

Raport bieżący 25 / 2020

30.06.2020
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.
Read more

Raport bieżący 24 / 2020

22.06.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.
Read more

Raport bieżący 23 / 2020

18.06.2020
Zmiany w Zarządzie Spółki
Read more

Raport bieżący 22 / 2020

18.06.2020
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.
Read more

Raport bieżący 21 / 2020

17.06.2020
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Read more
Brands
Facebook Instagram